Skip to main content

Onder ons

Ewa, een wat naar binnen gekeerde Poolse au pair, komt in een spiraal van twijfel en isolement terecht, als ze meent te weten wie de verkrachter is die de provinciestad waar ze woont onveilig maakt. Ze stelt zichzelf de vraag of je iemand kunt beschuldigen zolang je niet zeker bent van zijn schuld, of moet je dat toch doen, vanwege het acute gevaar voor anderen?

Gezien:

17 januari 2014