Hejter

De rechtenstudent Tomek wordt door de universiteit geschorst vanwege het plegen van plagiaat. Wanneer zijn weldoeners, de ouders van zijn jeugdvriendin Gabi, hiervan lucht krijgen verliest hij hun steun. Tomek laat het hier echter niet bij zitten en zweert wraak met behulp van een afluisterapparaat.

Gezien:

04 december 2021

briljantje 2023